توان‌بخشی بانوان

آموزش و اشتغال زایی برای بانوان این امکان را به وجود می‌آورد تا با حضور پررنگ‌تر در جامعه بتوانند از حقوق اجتماعی و انسانی خود دفاع کنند.بانوانی که در جامعه خود می‌توانند به عنوان هنرمند یا کارآفرین نقشی مثبت ایفا…

ادامه مطلب

حفظ و انتقال میراث فرهنگی

هنرمندان صنایع دستی با بکار بردن اصول و تکنیک های سنتی که نسل به نسل منتقل شده اند آثار منحصر به فردی را می‌سازند. این آثار منتقل کننده نمادها و پیام های فرهنگی جامعه می‌باشند و حفظ و انتقال میراث…

ادامه مطلب