درباره ما

گروه هنری آرتیل جمعی از هنرمندان ملیله سازی و نقره کاری زنجان را گرد هم آورده است تا با تکیه بر توانایی های فردی و در کنار هم آوردن تجربه و مهارت اساتید و نگاه نوآور جوانان،بتواند گامی موثر در راستای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر هنر ایرانی بردارد.
آرتیل در این راستا با پایبندی به تولید باکیفیت و طراحی خلاقانه اثار و با رعایت حق معنوی آثار در بهار ۱۳۹۹ آغاز بکار مینماید.
از دیگر اهداف آرتیل میتوان به اشتغال زایی ، افزایش تولید و پویایی در کارگاههای صنایع دستی ، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اشاره نمود.